1.chlapecký oddíl je skautský oddíl určený pro kluky od 2. do 5. třídy (vlčata) a starší kluky od 6. do 8. třídy (skauti).

Program oddílu.

U vlčat klademe důraz na úplné základy, to je hlavně na výchovu k samostatnosti, zodpovědnostikamarádskému chování. Protože jsou vlčata hodně živí a neposední, potřebují se na schůzce pořádně vyřádit. Hrajeme si a sportujeme, učíme se skautské dovednosti a další užitečné věci.

Činnost vlčat vychází ze skautského programu se zaměřením na pobyt v přírodě. Každé vlče má stezku, ve které jsou obsaženy znalosti a dovednosti, které by vlčata měla zvládat. Snažíme se u dětí podporovat vztah k přírodě, k vlasti, k okolí a k lidem. Zároveň se snažíme podporovat osobní rozvoj kluků v oblastech, jako je zručnost, spolupráce, píle či samostatnost. Samozřejmě v naší činnosti nesmí chybět spousta her a zábavy, tedy hlavní složky vlčáckého programu.

Scházíme se v naší klubovně U Tří smrčků.

Skauti mají schůzky ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.
Vlčata se scházejí každé  úterý od 16:15 do 17:45 hodin.

Jezdíme na výlety a výpravy.

Jednou za měsíc míváme výpravu do přírody nebo se účastníme zajímavé akce – navštívili jsme archeopark ve Všestarech, v pardubickém ekocentru jsme absolvovali „cestu druidů“. Občas pořádáme i víkendovou akci v naší klubovně – např. s deskovými nebo počítačovými hrami.

Na výlety a výpravy potřebuje každé vlče i skaut batoh (který dobře sedí na zádech), kvalitní trekové boty, lahev na pití a pláštěnku. Na víkendové výpravy přibude do vybavení větší batoh, spacák, karimatka, ešus, baterka.

Rozpis výletů s termíny a časy dostávají rodiče vždy dopředu na jedno pololetí. Pozvánky s konkrétními informacemi o výpravě dostávají děti na schůzce přibližně dva týdny před akcí.

Kolik stojí členství ve skautském oddíle?

Registrační poplatek 700,- Kč se platí na jeden rok spolu s odevzdáním přihlášky nejpozději do konce října na účet střediska 2501278341/2010. Peníze se používají na provoz klubovny (voda, topení), pojištění dětí a skautský časopis.

Na výlety vybíráme peníze před odjezdem (platí jen ti, kteří jedou). Částka se liší podle délky trvání výpravy – jednodenní výlety cca 100,- Kč, víkendová výprava 200 – 300,- Kč.

Kdo oddíl vede a pracuje s dětmi?

V čele oddílu stojí vůdce – dospělý skautský činovník, který má splněnou vůdcovskou zkoušku (akreditovaná kvalifikace dle MŠMT), má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen střediskem.

Vedoucím skautů je Pizin.

Smečku vlčat vedou Cudla a Šikma. Pomáhat při vedení vlčáckých družin budou starší skauti Drak, Rybíz a Elfín.

Naše kontakty.

 

Petr Pospíšil - Pizin
Vedoucí skautů

E-mail: pizin@email.cz
Telefon: +420 731 364 849

Jana Durajová - Šikma
Vedoucí vlčat

E-mail: mikj@centrum.cz
Telefon: +420 776 772 273

Hana Večeřová - Cudla
Vedoucí vlčat

E-mail: handasv@centrum.cz
Telefon: +420 776 069 594