Středisko Chrudim je součástí celosvětové skautské rodiny, kterou v České republice reprezentuje Junák – český skaut, z.s. Organizačně spadá pod Okresní radu Chrudim.

Středisko je základní organizační článek Junáka. Zřizuje zpravidla několik oddílů a na rozdíl od nich má právní subjektivitu (vlastní majetek, může vystupovat v právních vztazích, je pořadatelem všech akcí apod.). Středisko vede středisková rada v čele s vůdcem střediska, který je zároveň statutárním orgánem.

První Junáci byli v Chrudimi za první republiky a od té doby jejich následovníci (byť s dlouhými vynucenými přestávkami) kráčí po skautské stezce až dodnes.

Dnes má středisko přes 70 členů a tvoří ho 3 oddíly:

Oddíl Fénix
Kluci od 7 do 15 let.
Oddíl Stříbrné řeky
Děvčata od 7 do 18 let.
Klub rodinného skautingu
bývalí vedoucí a jejich děti

Každý z oddílů má samostatný celoroční program a družinové nebo oddílové schůzky. Mnohé akce jsou také společné.
Máme pestrý program …

Oddíly vyrážejí pravidelně na jedno i vícedenní výpravy do přírody a pořádají nejrůznější jiné akce jako třeba návštěva bazénu, muzea, skautské závody atd.

Kromě tradičního oddílového programu se zapojujeme do různých akcí pro veřejnost nebo je přímo pořádáme. Mezi naše tradiční akce patří Mikulášská nadílka v nemocnici, rozdávání Betlémského světla, dobročinná sbírka Postavme školu v Africe, hry pro veřejnost po městě nebo v parku apod.

Každým rokem obvykle pořádáme čtrnáctidenní letní tábory.

Účastníme se také různých celostátních akcí (Klíč 2008, ObRok – setkání roverů a rangers ČR, Svojsíkův závod), ekologických aktivit (AlKo) i mezinárodních skautských setkání. Dlouhodobě spolupracujeme se střediskem francouzských skautů a uspořádali jsme již pět společných táborů jak v ČR tak ve Francii. Zúčastnili jsme se i několika mezinárodních skautských setkání slovanských skautů a v poslední době Intercamp (2004 v Čechách, 2005 a 2013 v Nizozemí).

Členové střediska mají také možnost vyjet na celosvětové skautské jamboree pořádané každé čtyři roky, naši členové byli v roce 1998/99 v Chile a v roce 2011 ve Švédsku. Možností je také vyjet jako dobrovolník na nějakou mezinárodní skautskou základnu po Evropě. Takto jsme byli několik měsíců na základnách v Dánsku a Švédsku.