Letošní skautský tábor střediska Chrudim proběhne v termínu od 28.7. do 4.8.2018 na tábořišti U Srní u Hlinska.

Tábor bude probíhat podobně jako v minulých letech. Na tábor jedou vlčata (chlapci 8-10 let), světlušky (7-12 let), skauti a skautky (11-15 let), rádkyně a vedoucí, některé vedoucí se svými malými dětmi a paní kuchařky.

Cena: 1 300 Kč, v ceně je zahrnuto: doprava materiálu, doprava na tábor, pronájem tábořiště, jídlo, materiál, odměny za tábor, voda, doprava vody, dřevo.

Nástup na tábor

Sraz dětí je v sobotu 28. 7. 2018 ve 13:30 před vlakovým nádražím v Chrudimi. Děti pojedou s vedoucími vlakem (odjezd vlaku 14:06). Do batůžku na záda jim na cestu zabalte svačinu a pití. Veškerá zavazadla budeme odvážet společně. Nakládat se budou také ve 13:30 u nádraží.

Při nástupu na tábor musí být odevzdán:

  • očkovací průkaz
  • kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  • potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodiči (Vzor přikládáme jako přílohu tohoto dopisu, datum podpisu musí odpovídat dni odjezdu na tábor.)
  • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzený od lékaře (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je přílohou tohoto dopisu. Pokud máte již vyplněný posudek např. ze školy v přírodě, můžete ho použít. Platnost posudku je nyní 24 měsíců.

Všechny tyto věci se budou vybírat hned při nástupu na tábor, tedy na nádraží, bez nich nelze dítě na tábor přijmout. Mějte tedy vše přichystané po ruce, nejlépe v deskách či euroobalu. Prohlédněte, prosím, děti před odjezdem, jestli nemají vši.
Oznamte nám, prosím, pokud dítě pravidelně užívá nějaké léky, trpí alergií a jinými nemocemi, které se během tábora mohou vyskytnout!
Pokud budete své dítě z nějakého důvodu přivážet na tábor déle nebo ho odvážet dříve, sdělte nám to, prosím, předem.

Návrat z tábora: Děti i jejich zavazadla si vyzvedněte v sobotu 4.8. v 11:50 opět na chrudimském nádraží.

Popis tábora: Táboříme na louce v lese, spíme ve stanech s podsadou, ve stanech spí děti po dvojicích. Další stavbou na táboře je kuchyň s kamny, jídelna. V jídelně během dne je k dispozici várnice s čajem nebo šťávou. Záchody jsou suché – latríny, umývárka je tvořena barely s kohouty s pitnou vodou. Není zde elektřina.

Program tábora: Na táboře vedeme děti k samostatnosti. Spoustu věcí si děláme sami. Děti pod dohledem dospělých vaří, sekají nebo řežou dřevo, umývají nádobí, uklízí si ve stanech. V noci máme noční hlídky. Hlídá se po dvojicích. Hlídkám je k dispozici čaj a nějaké občerstvení. Denní aktivity jsou uzpůsobeny věku dítěte a počasí. Tábor není pojat jako rekreační pobyt dětí v přírodě, naopak každé dítě je vystaveno určité fyzické námaze přiměřené jeho věku a schopnostem.

Návštěvy: Návštěvy rodičů na táboře se nedoporučují z důvodu narušování chodu tábora a citových depresí ostatních účastníků tábora, kterým rodiče nepřijeli. Navíc můžeme být mimo tábor, třeba někde na výletě apod. Ze zkušenosti víme, že takové návštěvy udělají často více zlého než dobrého. Umožněte svým dětem naučit se samostatnosti. O to více pište, každý dopis či pohled je vítán. A tím, že je letos tábor en na 1 týden, nebude to pro děti ani příliš dlouhé.

Jídlo: Na táboře se stravujeme 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, svačina, večeře). Oběd a večeře bývá teplé jídlo, oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Snažíme se o pestrý a vyvážený jídelníček. Prosím nedávejte dětem s sebou moc sladkostí. Sladkosti lákají myši, mravence a nejrůznější havěť. Proto sladkosti od dětí vybíráme, popisujeme jim tašky a tyto tašky schováváme na bezpečném místě mimo dosah hmyzu a hlodavců. Děti si pak kdykoliv můžou o tyto sladkosti říct a budou jim vydány. Toto opatření nám slouží i jako přehled toho, co děti snědly, a předcházíme tím i přeplácáním se sladkým a následným zdravotním problémům.

Zdravotní problémy: Na táboře máme k dispozici auto. Je to pro případ, kdy je nutné dovést děti k lékaři. Na táboře máme lékárničku, která obsahuje základní léky a obvazový materiál k poskytnutí první pomoci. Pokud má dítě nějaké alergie, nebo užívá pravidelně léky, přibalte je s sebou.

Pošta: Každý všední den chodíme pro poštu z domova. Děti mají možnost si koupit známky a pohledy.

Adresa tábora: jméno Vašeho dítěte, Skautský tábor Srní, (jméno dítěte), Česká pošta, Adámkova třída 1094,539 01, Hlinsko
Prosíme vás, abyste dětem neposílali balíky plné sladkostí a ovoce. Bývá to často zdrojem “hamounění” a navíc je nutno uvážit delší dobu dodání balíků.

Vybavení dětí: Přesný seznam věcí na tábor je v příloze. Jen je lepší zabalit věci do kufru než do krosny. Kufr je přehlednější a snadnější pro úklid oblečení a věcí. Dále spacák, karimatka, malý batůžek na výlety, láhev na pití, sportovní obuv (nedávejte dětem nové boty! Většinou je nemají prošlápnuté a tak je dřou a dělají se puchýře.), pláštěnka, ešus, lžíce, hrneček. Oblečení dětem zabalte sportovní, spíš nějaké starší, co se může zašpinit nebo zničit.

Nedílnou součástí vybavení na skautský tábor je skautský kroj. Skautskou krojovou košili lze objednat ve skautském obchodě www.limansport.cz, www.junshop.cz nebo přes vedoucí. U mladších postačí, když si s sebou vezmou oddílové tričko, ti kteří ho ještě nemají, dostanou ho na táboře. Cena košile se pohybuje dle velikostí kolem 450-500Kč. Dále ke kroji patří hnědé kalhoty, kraťasy nebo sukně.

Prosím nedávejte dětem žádné elektrické vybavení (MP3, rádia apod.). Mobilní telefony doporučujeme nechat doma – na táboře není elektřina, takže nebude možno mobil dobít. Je to přeci jen dost cenná věc, za mobilní telefony dětí neručíme, pokud jim je dáte, tak na svojí zodpovědnost (ztráta, poškození, vlhko). Není v našich silách zajistit, aby tyto věci nebyly poškozeny, ztraceny či jinak znehodnoceny. V přírodě je spousta podnětů, které tyto “nezbytnosti” civilizace mnohonásobně překonají.

Na tábor je dobré vzít si malé kapesné, za které bude možno koupit různé chybějící drobnosti (známky, obálky, pohledy, zmrzlina,…). Částka 300,- Kč je naprosto postačující.

Pokud budete cokoliv potřebovat, volejte vedoucí tábora – Cudlu nebo jejího zástupce – Šikmu, kteří budou mobilní telefony na táboře mít.

Vedoucí tábora: Hana Večeřová – Cudla, 776 069 594, e-mail: handasv(zavinac)centrum.cz
Zástupkyně vedoucí tábora: Bc. Jana Durajová – Šikma, 776 772 273, mikj(zavinac)centrum.cz
Zdravotník: Ing. Petr Pospíšil – Pizin, 731 364 849, pizin(zavinac)email.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pro odeslání komentáře je nezbytné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.